1 New alerts
Onze agenda voor 2024 en 2025 is geopend! Plan nu jullie kennismaking!

Bij het boeken van een fotoshoot of bruiloft bij SeaShot ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 

Artikel 1 – SeaShot
SeaShot is een VOF, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 86091573. 
Het Btw-identificatienummer is: NL863858375B01. 

SeaShot is gevestigd aan de Singel 421 (4381 VK) in Vlissingen. 
De internetwebsite van SeaShot is www.seashot.nl

Het e-mailadres van SeaShot is info@seashot.nl
De Social Media accounts van SeaShot zijn te vinden onder @weseashots

Artikel 2 – Aanbod
SeaShot doet een vrijblijvend aanbod in de vorm van een offerte of via de website of de Social Media accounts, waaruit blijkt welke diensten voor welk bedrag geleverd kunnen worden en tegen welke voorwaarden. 

De prijzen genoemd in offertes zijn 7 dagen geldig. 

Artikel 3 – Fotografen
De fotografen werkzaam voor het bedrijf SeaShot zijn Denice Hartman en Kenneth den Hollander. Zij zullen ten alle tijden de fotoshoots voor SeaShot verzorgen. 

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht
De fotoshoot zal plaatsvinden op de dag en het tijdstip dat in de opdrachtbevestiging staat aangegeven. 
De duur van de fotoshoot verschilt per fotoshoot, dit wordt in de opdrachtbevestiging aangegeven.

De locatie waarop de fotoshoot plaatsvindt wordt van tevoren besproken.

Artikel 5 – Levering van foto’s
De bewerkte foto’s worden in JPG binnen maximaal 4 weken na de fotoshoot geleverd in een persoonlijke online galerij, waarin de foto's kunnen worden bekeken en gedownload. Er dient bij het boeken van een fotoshoot dan ook altijd een e-mailadres doorgegeven te worden. De persoonlijke online galerij blijft een jaar geldig. Binnen die tijd moeten de foto's worden gedownload om het risico te voorkomen dat de foto's kwijt raken. Het risico van het niet goed opslaan, of kwijtraken van foto’s ligt bij de klant. Er wordt dan ook geadviseerd om een back-up te maken van de foto’s. 

Er kan geen beroep worden gedaan op de foto’s die volgens SeaShot niet geschikt zijn. De selectie van foto’s verschilt per fotoshoot. Ook het aantal foto’s kan verschillen per fotoshoot. De (minimale) hoeveelheid foto’s die wordt geleverd staat aangegeven in de opdrachtbevestiging.

De foto’s van een fotoshoot worden pas geleverd wanneer het volledige factuurbedrag is ontvangen door SeaShot. Zie voor de betaling artikel 6.  

SeaShot levert geen RAW-bestanden.

Artikel 6 – Betalingen
De klant mag contant betalen of overmaken via de bank. 

Indien er wordt gekozen voor het overmaken van de betaling via de bank, dient de factuur binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te worden betaald. De datum van versturen staat vermeld op de factuur. 

Indien er wordt gekozen voor een contante betaling, 
dient deze te worden betaald op de dag van de fotoshoot. 

De klant krijgt de factuur opgestuurd via de mail of via Whatsapp. 

Artikel 7 – Verzuim betaling
In geval van verzuim van de betaling, krijgt de klant na 14 dagen een herinnering. Indien deze herinnering niet binnen 14 dagen betaald wordt, worden er incassokosten in rekening gebracht. 

Artikel 8 – Nabestellingen
Er kunnen geen extra foto's worden nabesteld. Alle geschikte en bewerkte foto's van een fotoshoot worden opgeleverd, tenzij anders aangegeven bij het boeken van de fotoshoot. 

Artikel 9 – Auteursrecht en portretrecht
Het auteursrecht van de foto’s berust ten alle tijde bij SeaShot. 
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant automatisch toestemming voor het gebruiken van zakelijke en commerciële doeleinden. Indien dit niet is gewenst, dient dit door de klant zelf vooraf schriftelijk te worden doorgegeven.  

Het bewerken van de foto’s door de klant zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden van de foto. Bij plaatsing op Social Media, waarbij de foto automatisch wordt bijgesneden, telt deze regel niet.

Het wordt op prijs gesteld als er bij plaatsing op Social Media het desbetreffende kanaal van SeaShot wordt genoemd in de foto door middel van een tag. Op Instagram is dit @weseashots. Bij gebruik op een website dient een klikbare link naar www.seashot.nl bij de foto’s te worden opgenomen. 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid
Tijdens de fotoshoot ben je zelf verantwoordelijk voor jezelf en jouw eigendommen. Schade aan jezelf, je eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord niet te verhalen op SeaShot. Deelname aan een fotoshoot is dan ook volledig op eigen risico. 

Beide partijen, zowel de klant als de fotograaf van SeaShot, dienen op tijd aanwezig te zijn bij de fotoshoot. 

Artikel 11 – Annulering
Wanneer de fotoshoot zonder legitieme reden wordt afgezegd, en er al akkoord was gegeven op de offerte, behoudt SeaShot zich het recht om 25% van de totaalprijs alsnog te vorderen. Dit omdat er voorafgaand aan de fotoshoot al werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Artikel 12 - Overmacht
In geval van overmacht zijn zowel de klant als SeaShot gerechtigd de fotoshoot te onderbreken, verplaatsen of te annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar redelijkerwijs geen invloed op uitgeoefend kan worden, zoals ziekte, overlijden van een familielid, ongevallen of verlies van apparatuur. 

Artikel 13 – Bruiloften
Het eerste kennismakingsgesprek is een vrijblijvend gesprek. Hiervoor worden GEEN kosten in rekening gebracht. Na het kennismakingsgesprek zal er een vrijblijvende offerte worden verzonden per mail. 

Bruiloften worden altijd gefotografeerd door 2 fotografen, tenzij dit anders is besproken tijdens het kennismakingsgesprek of anders is opgenomen in de offerte.  

Na het kennismakingsgesprek en het definitief boeken van de bruiloft dient er een aanbetaling te worden gedaan van 10% van het totaalbedrag. Bij annulering, zonder dat er sprake is van overmacht (zie artikel 12), binnen een jaar voor de bruiloft zal er GEEN aanbetaling terugbetaald worden. Dit in verband met werkzaamheden die al zijn uitgevoerd en omdat de datum gereserveerd is.

Indien de aanbetaling is overgemaakt zal er een WhatsApp groep worden aangemaakt met de fotografen (eventueel de videograaf) en het bruidspaar. Hierin kunnen vragen worden gesteld, inspiratie met ons worden gedeeld of er kan informatie worden gedeeld. 

Een aantal weken voor de bruiloft zal er een tweede gesprek worden ingepland om de definitieve planning te bespreken. 14 dagen voor de bruiloft zal de factuur met het resterende bedrag worden verstuurd. De factuur dient voldaan te worden vóór de bruiloft plaatsvindt. 

De fotografen (en eventueel de videograaf) zullen op de dag zelf op tijd en het besproken aantal uren aanwezig zijn op de bruiloft. Eventueel is het mogelijk om op de dag zelf langer te blijven. Dit betekent wel dat er extra kosten zullen worden gerekend voor de extra uren. Deze extra uren worden na de bruiloft doorberekend.

De bewerkte foto’s worden uiteindelijk binnen vier weken na de bruiloft geleverd in een persoonlijke online galerij en (eventueel) via WeTransfer. 

Artikel 14 – Bruiloft album

Bij bestelling van een album dient het bruidspaar de foto’s voor in het album zelf (binnen een jaar na de bruiloft) uit te kiezen in de persoonlijke online galerij. Hierna zal een voorbeeld van het album digitaal per WhatsApp verstuurd worden ter akkoord en zal deze na akkoord besteld worden. Als het album is besteld, kunnen er geen aanpassingen meer gedaan worden.

Albums worden met de hand gemaakt in Griekenland. Indien er klachten zijn over het album, zal er worden gekeken naar een passende oplossing. Er kan geen geld terug worden geëist.

Op de albums zit een garantietermijn van 2 jaar. Indien er na deze periode iets mis is met het album, kunnen we kijken of we alsnog een passende oplossing kunnen bieden. Neem hiervoor contact met ons op.

Artikel 15 – Bruiloft video
Voor bruiloft video’s is er een vaste samenwerking tussen SeaShot en Sten Bergman. Sten zal voor de bruiloften de video’s verzorgen.

Het bedrag van de video zal worden opgenomen in de offerte en de uiteindelijke factuur van SeaShot. Deze dient betaald te worden aan SeaShot.

Indien er wordt gekozen voor een video bij de bruiloft, zal Sten worden toegevoegd aan de WhatsApp groep na het akkoord en de aanbetaling aan SeaShot.

De aansprakelijkheid voor het (op tijd) aanwezig zijn op de bruiloft en het meenemen van de juiste apparatuur ligt volledig bij Sten. SeaShot is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de aanwezigheid en de apparatuur van Sten.

De video zal binnen vier weken na de bruiloft worden opgeleverd door Sten. Deze video zal worden geleverd door middel van een YouTube link naar een privé video. Na akkoord zal deze video openbaar worden geplaatst. Tevens zal de video per WeTransfer link worden opgeleverd.

SeaShot is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de video en de oplevering hiervan. Klachten dienen dan ook te worden ingediend bij Sten.

Artikel 16 – Klachten
Klachten dienen door de klant ingediend te worden via het contactformulier op de website of via het mailadres info@seashot.nl.

Er is geen mogelijkheid om geld terug te eisen. Als er sprake is van een redelijke ontevredenheid volgens SeaShot kan er gekeken worden naar een passende oplossing, zoals het opnieuw inplannen van de fotoshoot. 

Artikel 17 – Privacy
Zie de privacyverklaring.