Bij het boeken van een fotoshoot bij SeaShot ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 

Artikel 1 – SeaShot
SeaShot is een VOF, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 86091573.
Het Btw-identificatienummer is: NL863858375B01. 

SeaShot is gevestigd aan de Singel 421 (4381 VK) in Vlissingen. 
De internetwebsite van SeaShot is www.seashot.nl

Het e-mailadres van SeaShot is info@seashot.nl
De Social Media accounts van SeaShot zijn te vinden onder @weseashots.

Artikel 2 – Aanbod
SeaShot doet een vrijblijvend aanbod in de vorm van een offerte of via de website en Social Media accounts (consument), waaruit blijkt welke diensten voor welk bedrag geleverd kunnen worden en tegen welke voorwaarden. 

De prijzen genoemd in offertes zijn 7 dagen geldig. 

Artikel 3 – Fotografen
De fotografen werkzaam voor het bedrijf SeaShot zijn Denice Hartman en Kenneth den Hollander. Zij zullen de fotoshoots voor SeaShot verzorgen. 

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht
De fotoshoot zal plaatsvinden op de dag en het tijdstip dat in de opdrachtbevestiging staat aangegeven. 
De duur van de fotoshoot verschilt per fotoshoot.

De locatie waarop de fotoshoot plaatsvindt wordt van tevoren besproken. Bij sommige fotoshoots staat deze locatie vast, zoals de love shoot. 

Artikel 5 – Levering van foto’s
De bewerkte foto’s worden in JPG binnen maximaal 4 weken na de fotoshoot geleverd in een persoonlijke online galerij. Nadat de foto’s zijn uitgekozen, worden deze via een We-Transferlink via de mail verzonden. Er dient bij het boeken van een fotoshoot dan ook altijd een e-mailadres doorgegeven te worden. De We-Transfer link is zeven dagen geldig. Binnen deze zeven dagen moeten de foto’s opgeslagen worden door de klant. Het risico van het niet goed opslaan, of kwijtraken van foto’s ligt bij de klant. Er wordt dan ook geadviseerd om een back-up te maken van de foto’s. 

Er kan geen beroep worden gedaan op de foto’s die volgens SeaShot niet geschikt zijn. De selectie van foto’s verschilt per fotoshoot. Ook het aantal foto’s kan verschillen per fotoshoot. De (minimale) hoeveelheid foto’s die wordt geleverd staat aangegeven bij het boeken van de fotoshoot. 

De foto’s van een fotoshoot worden pas geleverd wanneer het volledige factuurbedrag is ontvangen door SeaShot. Zie voor de betaling artikel 6.  

SeaShot levert geen RAW-bestanden.

Artikel 6 – Betalingen
De klant mag contant betalen of overmaken. 

Indien er wordt gekozen voor het overmaken van de betaling, 
dient de factuur binnen 14 dagen te worden betaald. 
Indien er wordt gekozen voor een contante betaling, 
dient deze te worden betaald op de dag van de fotoshoot. 

De klant krijgt bij bestelling van de fotoshoot de factuur opgestuurd via de mail. 

Artikel 7 – Verzuim betaling
In geval van verzuim van de betaling, krijgt de klant na 14 dagen een herinnering. Indien deze niet betaald wordt, worden er incassokosten in rekening gebracht. 

Artikel 8 – Nabestellingen
Foto’s uit een fotoshoot kunnen worden nabesteld. Er kunnen geen foto's worden nabesteld die niet zijn getoond in de persoonlijke online galerij. De link van de online galerij blijft een jaar geldig.

Voor elke nabestelde foto rekent SeaShot een bedrag van €5,- per foto. Voor het afnemen van alle foto’s wordt er een bedrag van €100,- gerekend.

Artikel 9 – Auteursrecht en portretrecht
Het auteursrecht van de foto’s berust ten alle tijde bij SeaShot. 
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant automatisch toestemming voor het gebruiken van zakelijke en commerciële doeleinden. Indien dit niet is gewenst, dient dit door de klant zelf vooraf schriftelijk te worden doorgegeven.  

Het bewerken van de foto’s door de klant zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden van de foto. Bij plaatsing op Social Media, waarbij de foto automatisch wordt bijgesneden, telt deze regel niet.

Het wordt op prijs gesteld als er bij plaatsing op Social Media het desbetreffende kanaal van SeaShot wordt genoemd in de foto door middel van een tag. Op Instagram is dit @weseashots. Bij gebruik op een website dient een klikbare link naar www.seashot.nl bij de foto’s te worden opgenomen. 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid
Tijdens de fotoshoot ben je zelf verantwoordelijk voor jezelf en jouw eigendommen. Schade aan jezelf, je eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord niet te verhalen op SeaShot. Deelname aan een fotoshoot is dan ook volledig op eigen risico. 

Beide partijen, zowel de klant als de fotograaf van SeaShot, dienen op tijd aanwezig te zijn bij de fotoshoot. 

Artikel 11 – Annulering
In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht of boven de 35 graden) mag de fotoshoot worden afgezegd of verplaatst door SeaShot of de klant. Dit wordt uiterlijk in de ochtend, op de dag dat de fotoshoot is ingepland, besloten.

Wanneer de fotoshoot zonder legitieme reden wordt afgezegd, behoudt SeaShot zich het recht om 25% van de totaalprijs alsnog te vorderen. Dit omdat er voorafgaand aan de fotoshoot al werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 12 - Overmacht
In geval van overmacht zijn zowel de klant als SeaShot gerechtigd de fotoshoot te onderbreken, verplaatsen of te annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar redelijkerwijs geen invloed op uitgeoefend kan worden, zoals ziekte, overlijden van een familielid, ongevallen of verlies van apparatuur. 

Artikel 13 – Bruiloften
Het eerste kennismakingsgesprek is een vrijblijvend gesprek. Hiervoor worden GEEN kosten in rekening gebracht. Na het kennismakingsgesprek zal er een vrijblijvende offerte worden verzonden per mail. 

Bruiloften worden altijd gefotografeerd door 2 fotografen, tenzij dit anders is besproken tijdens het kennismakingsgesprek of anders is opgenomen in de offerte.  

Na het kennismakingsgesprek en het definitief boeken van de bruiloft dient er een aanbetaling te worden gedaan van 10% van het totaalbedrag. Bij annulering, zonder dat er sprake is van overmacht (zie artikel 12), binnen een jaar voor de bruiloft zal er geen aanbetaling terugbetaald worden. Dit in verband met werkzaamheden die al zijn uitgevoerd en omdat de datum voor jullie gereserveerd is.

Indien de aanbetaling is overgemaakt zal er een WhatsApp groep worden aangemaakt met de fotografen (eventueel de videograaf) en het bruidspaar. Hierin kunnen vragen worden gesteld, inspiratie met ons worden gedeeld of er kan informatie worden gedeeld. 

Een aantal weken voor de bruiloft zal er een tweede gesprek worden ingepland om de definitieve planning te bespreken. 

De fotografen (en eventueel de videograaf) zullen op de dag zelf op tijd en het besproken aantal uren aanwezig zijn op de bruiloft. Eventueel is het mogelijk om op de dag zelf langer te blijven. Dit betekent wel dat er extra kosten zullen worden gerekend voor de extra uren.  

Na de bruiloft zal het overige bedrag via een factuur per mail worden verzonden. De factuur dient voldaan te worden vóór het ontvangen van de persoonlijke online galerij. 

De bewerkte foto’s worden uiteindelijk binnen vier weken na de bruiloft geleverd in een persoonlijke online galerij en (eventueel) via WeTransfer. Ook worden de foto’s geleverd op een persoonlijke USB-stick die per post, samen met het mini album, wordt verzonden. 

Ieder bruidspaar ontvangt bij ieder pakket een gratis mini fotoalbum. Hiervoor dient het bruidspaar de foto’s voor in het album zelf (binnen een half jaar) uit te kiezen in de persoonlijke online galerij. Hierna zal een voorbeeld per WhatsApp verstuurd worden ter akkoord en zal deze na akkoord besteld worden. 

Na de bruiloft is er een mogelijkheid om een vrijblijvend gesprek aan te vragen voor een luxe album. Dit gesprek vindt plaats bij ons thuis, aan de Singel 421 in Vlissingen. 

Artikel 14 – Bruiloft video
Voor bruiloft video’s is er een vaste samenwerking tussen SeaShot en Prisma Producties. Quentin, de eigenaar van Prisma Producties, zal voor onze de video’s verzorgen.

Het bedrag van de video zal worden opgenomen in de offerte en de uiteindelijke factuur van SeaShot. Deze dient betaald te worden aan SeaShot.

Indien er wordt gekozen voor een video bij de bruiloft, zal Quentin worden toegevoegd aan de WhatsApp groep na het akkoord en de aanbetaling aan SeaShot.

De aansprakelijkheid voor het (op tijd) aanwezig zijn op de bruiloft en het meenemen van de juiste apparatuur ligt volledig bij Prisma Producties. SeaShot is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de aanwezigheid en de apparatuur van Prisma Producties.

De video zal binnen vier weken na de bruiloft worden opgeleverd door Quentin. Deze video zal worden geleverd door middel van een YouTube link naar een privé video. Na akkoord zal deze video openbaar worden geplaatst. Tevens zal de video per WeTransfer link worden opgeleverd.

SeaShot is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de video en de oplevering hiervan. Klachten dienen dan ook te worden ingediend bij Prisma Producties.

Artikel 15 – Klachten
Klachten dienen door de klant ingediend te worden via het contactformulier op de website of via het mailadresinfo@seashot.nl.

Er is geen mogelijkheid om geld terug te eisen. Als er sprake is van een redelijke ontevredenheid volgens SeaShot kan er gekeken worden naar een passende oplossing, zoals het opnieuw inplannen van de fotoshoot. 

Artikel 16 – Privacy
Zie de privacyverklaring.