1 New alerts
Onze agenda voor 2024 en 2025 is geopend! Plan nu jullie kennismaking!

Bij het boeken van een fotoshoot of bruiloft bij SeaShot ga je automatisch akkoord met de privacyverklaring.

Artikel 1 – SeaShot
SeaShot is een VOF, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 86091573
Het Btw-identificatienummer is: NL863858375B01.

SeaShot is gevestigd aan de Singel 421 (4381 VK) in Vlissingen
De internetwebsite van SeaShot is www.seashot.nl.

Het e-mailadres van SeaShot is info@seashot.nl
De Social Media accounts van SeaShot zijn te vinden onder @weseashots.

Artikel 2 – Persoonsgegevens
Voor het boeken van een fotoshoot of bruiloft via SeaShot zijn de volgende persoonsgegevens nodig:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Voor bestellingen van prints of albums bij SeaShot zijn de volgende persoonsgegevens nodig:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adres en woonplaats
– Telefoonnummer

Bovenstaande persoonsgegevens zijn nodig om de fotoshoot en de bestelling op een juiste manier te laten plaatsvinden. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt zal er geen fotoshoot of bestelling worden geplaatst.

Artikel 3 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
SeaShot heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. SeaShot kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. SeaShot raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Artikel 4 – Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SeaShot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@seashot.nl.

Artikel 5 – Annulering
Indien de fotoshoot of de bestelling worden geannuleerd, zullen uw persoonsgegevens daarbij worden verwijderd. Indien er toch een bedrag in rekening gebracht wordt, zullen de gegevens alsnog worden bewaard.

Artikel 6 – Bewaartermijn
SeaShot bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens bewaard worden. Zie hiervoor artikel 2.

De bewaartermijn voor de persoonsgegevens bedraagt zeven jaar, zoals wettelijk verplicht.

Artikel 7 – Klachten
Klachten dienen door de klant ingediend te worden via het contactformulier op de website of via het mailadres info@seashot.nl.

Artikel 8 – Geautomatiseerde besluitvorming
SeaShot neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Artikel 9 – Derden
SeaShot verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 10 – Beveiliging
SeaShot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@seashot.nl.